joomla

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Przetarg rozstrzygnięty

Email Drukuj PDF

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W GNIEŹNIE

informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonego
na zadanie
„Roboty remontowe i renowacyjne – dotyczy elementów zewnętrznych / brama, nawierzchnie, taras/”


Gniezno, dnia 19.07.2012  r.
ZP.261.3.2012


Zgodnie z art. 92  ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. z 2010 Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.)  informuję, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę:

Nazwa firmy:    IG BUD
Grupa IG POLSKA Sp. z o. o.


Adres:             Sady 37
62-100 Wągrowiec
Uzasadnienie wyboru: oferta jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów oceny ofert (cena 100%) i spełnia wszystkie warunki postawione w specyfikacji.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęła tylko jedna oferta, która otrzymała 100 pkt w kryterium oceny ofert – cena 100%.