joomla

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Wpis do rejestru Urzędu Miasta Gniezna

Email Drukuj PDF

 

 

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY

(RIK)

 

Rejestr dla instytucji kultury, których organizatorem jest Miasto Gniezno, prowadzi Wydział Edukacji , Kultury i Sportu Urzędu Miasta Gniezna.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu                  
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz.406), rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 26 stycznia 2012 r.
w sprawie sposobu prowadzenia  i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189).

Ponadto prowadzona jest Elektroniczna Księga Rejestrowa  Instytucji Kultury.

Zmiany wpisu w Rejestrze dokonuje się z urzędu albo na wniosek dyrektora instytucji kultury lub osoby przez niego upoważnionej.

Dostęp do zawartości Rejestru jest otwarty i można z niego sporządzić wydruk.

W celu wydania odpisu z Rejestru bądź Elektronicznej Księgi Rejestrowej, należy zwrócić się z wnioskiem do Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu UM Gniezno ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno, tel: 61-4260464, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w Elektronicznej Księdze Rejestrowej, natomiast odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów  dokonanych   w Rejestrze.

 

 

Miejski Ośrodek Kultury

 

 

Numer wpisu do rejestru

KR/OK/1

Data wpisu do rejestru oraz daty kolejnych wpisów

1.07.1992

Pełna nazwa instytucji kultury wynikająca

ze statutu

Miejski Ośrodek Kultury

im. Klemensa Waberskiego

Skrócona nazwa instytucji kultury, jeżeli jej używanie przewiduje statut

MOK

Siedziba i adres instytucji kultury

Ul. Łubieńskiego 11

62-200 Gniezno

Oznaczenie organizatora instytucji kultury

Prezydent Miasta Gniezno

Oznaczenie podmiotu, z którym organizator wspólnie prowadzi instytucję kultury

nie dotyczy

Akt o utworzeniu instytucji kultury

Uchwała Prezydium Miejskiej Rady Narodowej nr XVII/95/54 z 9.04.1954 r.

Akt o nadaniu statutu instytucji kultury

Zarządzenie nr 1/92 Prezydenta Miasta Gniezna z późniejszymi zmianami w

Uchwała Rady Miasta Gniezna

nr XXX/290/2004 z 26 listopada 2004 r.

Poprawiony: piątek, 19 grudnia 2014 10:54